shutterstock_375380107Wanneer kinderen en jongeren gewond raken in het verkeer is dat in vier op de tien gevallen onderweg van en naar school. Verkeersinstituut Vias roept op tot veiligere routes.

Elke dag raken 14 kinderen gewond onderweg van of naar school. Wanneer kinderen en jongeren gewond raken bij een verkeersongeval, is dat in vier op de tien gevallen wanneer ze van hun woonplaats naar school gaan of omgekeerd. De cijfers komen uit een analyse van verkeersinstituut Vias.

Het totale aantal verkeersongevallen vertoont gelukkig wel een dalende trend tussen 2015 en 2019. Maar het aandeel ongevallen onderweg van en naar school blijft stabiel, ongeveer 40 %.

Veilige schoolomgeving

Het probleem ligt niet zozeer bij een onveilige schoolomgeving. In het verleden werden al verschillende maatregelen genomen om die veiliger te maken. Zo is de maximumsnelheid er 30 km/u. De meeste ongevallen gebeuren echter op meer dan 300 meter van de school. Zowel Vias als de Fietsersbond roepen op om (fiets)routes in het algemeen veiliger te maken. Bij iets meer dan de helft van de ongevallen zijn fietsers betrokken.

Risicoleeftijd

Het risico op een ongeval verhoogt sterk vanaf de leeftijd van 12 jaar. Leerlingen die naar de middelbare school gaan, leggen grotere afstanden af en beginnen op die leeftijd ook zelfstandig naar school te gaan.

Ook op 16 jaar stijgt het aantal ongevallen. Jongeren verplaatsen zich dan ook met andere voertuigen, zoals de bromfiets. Bovendien vertonen ze meer risicogedrag dan jongere kinderen. Dat is vooral het geval bij jongens, die iets vaker betrokken zijn bij een ongeval.

Aandacht

Hoe verder in de week, hoe meer ongevallen er gebeuren. En er vallen meer gewonden op het einde van de schooldag dan ’s ochtends. ‘Op donderdag- en vrijdagavond gebeuren er zo’n 40 procent meer ongevallen dan op een maandagochtend. De vermoeidheid en de euforie op het einde van de schoolweek zullen daar een rol spelen, zowel voor de kinderen als de andere weggebruikers’, zegt Stef Willems van Vias.

Foto: Shutterstock