shutterstock_1374932258Sinds deze week krijgen leerlingen nieuwe leerstof te verwerken, hoewel de scholen nog gesloten zijn. Die preteaching verloopt niet overal even vlot.

Sinds maandag is de paasvakantie afgelopen. Door de coronacrisis blijven de scholen voorlopig echter toe. Dat zal zeker nog het geval zijn tot en met 3 mei. De overheid besliste wel dat leerlingen sinds deze week ook thuis nieuwe leerstof te verwerken zullen krijgen.

Dat moet gebeuren in de vorm van preteaching. Met die term wordt bedoeld dat de leerstof alvast een eerste keer wordt aangebracht. Dat zal moeten gebeuren via opgenomen filmpjes, livestreams (video-opnames die live gevolgd kunnen worden), digitale opdrachten of gedrukte/gekopieerde afhaalpakketten. Wanneer de scholen opnieuw zullen openen, zal die leerstof verder verwerkt worden. Veel scholen focussen voorlopig op hoofdvakken, om de werklast voor de leerlingen niet overdreven groot te maken.

Smartschool

De start van die preteaching verliep niet overal even vlot. Zo had Smartschool, het online leerplatform dat vooral in het secundair onderwijs gebruikt wordt, het moeilijk met de plotse stijging in gebruikers. Daardoor was het platform maandag niet voor iedereen bereikbaar en werkte het erg traag.

Met de ondersteuning van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zal Smartschool proberen om de draagkracht van haar platform te verbeteren.

Bezorgdheid

Het onderwijs op afstand dwingt scholen om een digitale werkwijze te omarmen. Maar dat is niet voor elke leerling even vanzelfsprekend. Gezinnen hebben niet altijd een scherm per kind ter beschikking. In samenwerking met de organisatie Digital4Youth wil de regering 10 000 laptops bezorgen aan leerlingen die het nodig hebben, maar dat vraagt wat tijd.

Bovendien merken scholen dat sommige leerlingen erg moeilijk te bereiken zijn via online leerplatformen. De vrees bestaat dat die leerlingen een achterstand oplopen.

Bovendien zijn niet alle richtingen even geschikt voor afstandsonderwijs. Denk maar aan praktijkrichtingen met een sterke atelierwerking (zoals in het bso) en scholen voor buitengewoon onderwijs. Vermoedelijk zijn dat ook de richtingen die, samen met de lagere scholen, als eerste weer van start zullen gaan bij een versoepeling van de maatregelen.

Een beslissing over de examens is nog niet gevallen. Minister Weyts wil dat er zoveel mogelijk tijd gaat ‘naar leren en minder naar evalueren’. De examenperiode zal er waarschijnlijk dus iets anders uitzien.

Franstalig België

In Wallonië en Franstalig Brussel is de richtlijn van de Franstalige regering om nog geen nieuwe leerstof aan te bieden. Op die manier wil ze ervoor zorgen dat leerlingen die het moeilijk hebben of niet te bereiken zijn, geen achterstand oplopen. Of die richtlijn daar ook in mei van kracht zal blijven, is nog niet beslist.

Foto: Shutterstock