BELGAIMAGE-170130028_ethiopieIn Ethiopië vielen al honderden doden bij gewapende conflicten in de Tigray-regio. Internationaal wordt gevreesd dat ook buurlanden bij het conflict betrokken zullen raken.

Sinds vorige week is het erg onrustig in het Oost-Afrikaanse land Ethiopië. In de noordelijke regio Tigray laait het geweld op. Het Ethiopische leger vecht er tegen rebellen van het Tigray People’s Liberation Front (TPLF). Bij de gevechten vielen al honderden doden.

Gevoelig voor conflict

Ethiopië is een land dat gevoelig is voor conflicten. Verschillende bevolkingsgroepen leven er immers op gespannen voet met elkaar. De Tigray-regio is een machtig gebied, met veel politieke invloed. Het TPLF vreest echter dat premier Abiy Ahmed die macht wil verkleinen.

In september organiseerde Tigray verkiezingen. Die waren door de Ethiopische regering eerder uitgesteld omwille van de coronacrisis, maar gingen ondanks dat uitstel toch door in Tigray. Ahmed noemde die verkiezingen onwettig. Het TPLF verklaarde op zijn beurt dat het de regering van Ahmed niet meer zou erkennen. Op 4 november viel het Ethiopische leger het gebied aan.

Omdat humanitaire organisaties geen toegang hebben tot het gebied is het moeilijk om te bepalen hoeveel slachtoffers er al gevallen zijn, om hoeveel burgerslachtoffers het gaat en wie verantwoordelijk is voor welke aanvallen.

Nobelprijs

In 2019 won premier Abiy Ahmed nog de Nobelprijs voor de Vrede. Na jarenlange conflicten was hij er immers in geslaagd zijn land te verzoenen met buurland Eritrea. Onder zijn leiding kwam er ook een sterke economische groei. Vanuit het buitenland werd dan ook gehoopt dat zijn beleid voor meer vrede in de regio zou zorgen.

Het huidige conflict is dus geen goed nieuws. Gevreesd wordt dat ook buurlanden Somalië, Eritrea, Djibouti en Soedan betrokken zullen raken in het conflict. De luchthaven van Eritrea, dat grenst aan Tigray, werd al beschoten. Het TPLF beschuldigt het land ervan samen te werken met de Ethiopische regering.

De Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie hebben opgeroepen tot een wapenstilstand. Maar de regering wil enkel deelnemen aan een vredesoverleg als de rebellenleiders zich aangeven.

Soedan

Tienduizenden Ethiopiërs zijn al op de vlucht geslagen. Buurland Soedan verwacht een gigantische toestroom aan vluchtelingen en trekt aan de alarmbel. Het land zegt dat er niet voldoende voedsel, onderdak of medische hulp beschikbaar is.

Foto: Belga