©WWF

©WWF

Het World Wildlife Fund (WWF) stelde zijn Living Planet 2022 Report voor. Dat rapport over de biodiversiteit trekt aan de alarmbel. De populaties van wilde diersoorten zijn wereldwijd namelijk met 69 % gedaald tussen 1970 en 2018.

Het rapport van het WWF baseert zich op cijfers van natuuronderzoekers van de wetenschappelijke organisatie Zoological Society of London. Zij bestuderen al gedurende vijftig jaar bijna 32.000 populaties van 5230 gewervelde diersoorten wereldwijd.

Alarm in de tropen

De onderzoekers stelden een gemiddelde achteruitgang van de populaties van de wilde diersoorten met 69 % vast. In de tropen is de situatie het meest alarmerend. In Latijns-Amerika en het Caraïbische gebied was er een daling met 94 % te merken. Af en toe sterft een diersoort zelfs helemaal uit. Dat was het geval met de rode pad in Costa Rica in 1989.

In Afrika neemt het aantal dieren een duik met 66 %. De oostelijke laaglandgorilla in Congo ging sinds 1994 zelfs met 80 % achteruit.

Zoetwatervissen

Erg is het ook gesteld met het vissenbestand in zoetwater. De trekvissen, vissen die lange afstanden afleggen om bijvoorbeeld te paren, zagen hun aantal met 76 % dalen. Andere zoetwatersoorten doen het nog slechter, waardoor de gemiddelde achteruitgang op een schrikwekkende 83 % komt te liggen.

Ook slecht voor ons

De belangrijkste oorzaken voor de slechte cijfers zijn milieuvervuiling en het verlies van leefgebied, bijvoorbeeld door het kappen van bossen voor landbouw. Hoog tijd om daar iets aan te veranderen, meent WWF-voorzitter Marco Lambertini. ‘Dit is code rood voor de planeet en voor de mensheid’, schrijft hij in zijn voorwoord.

Dat de biodiversiteit afneemt, ook bij de ongewervelde dieren, heeft volgens hem een impact op de gezondheid en de economie. Minder bijen betekent bijvoorbeeld dat allerlei teelten in de problemen komen. Intussen zien onderzoekers ook verbanden tussen de vernietiging van ecosystemen en de handel in wilde dieren enerzijds en het overgaan van virussen van dier op mens anderzijds.

Maatregelen lonen

Er is gelukkig ook goed nieuws. Het rapport toont aan dat inspanningen om de natuur te herstellen lonen. Een mooi voorbeeld is de Penobscot River in de Amerikaanse staat Maine. Door er twee dammen te verwijderen, schoot het aantal haringen omhoog van enkele honderden naar bijna twee miljoen binnen de vijf jaar.

In India doet de tijger het opnieuw wat beter. Door groene doorgangen te voorzien tussen natuurgebieden kon het dier zich over grotere oppervlaktes bewegen. Het WWF onderstreept dat wat goed is voor de biodiversiteit ook meteen goed is voor het klimaat. Het behoud van bossen en het stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen dient beide doelen.

Hoop voor conferentie

In december komen de wereldleiders in Peking samen voor de 15e Conferentie over biodiversiteit. Het WWF ziet daar een unieke kans om de verbroken relatie met de natuurlijke wereld te herstellen. De natuurorganisatie hoopt dat de wereldleiders beslissen om tegen 2030 een natuurvriendelijke wereld te garanderen.