©Unsplash (Kenny Eliason)

©Unsplash (Kenny Eliason)

Vanaf eind dit jaar zal er in geen enkele school in België nog een frisdrankautomaat van Coca-Cola staan. ‘We nemen de maatschappelijke verwachtingen serieus’, verklaart de drankenproducent.

Op de lagere school vind je al langer geen drankautomaten van Coca-Cola meer. In sommige middelbare scholen zijn die er nu nog wel, al kunnen scholieren er enkel terecht voor water en suikervrije dranken zoals Cola-Zero.

In 2016 ondertekenden de Vlaamse onderwijskoepels en de drankaanbieders al een engagementsverklaring om op geen gesuikerde dranken meer aan te bieden. Scholen konden zelf beslissen of ze de maatregel volgden en vanaf wanneer.

Maatschappelijk debat

Nu gaat Coca-Cola, dat eigenaar is van verschillende merken (ook Fanta, Sprite, Fuzetea …), nog een stap verder. Het bedrijf haalt de automaten ook weg uit de middelbare scholen. Dat gebeurt in België en Luxemburg. Alle schooldirecties zijn begin april op de hoogte gebracht van de beslissing.

In een persmededeling lichtte Coca-Cola het besluit vorige week toe. Het verwees daarbij naar de discussie over het effect van frisdranken op de gezondheid en overgewicht.

‘Wij vinden het belangrijk het maatschappelijk debat over dit onderwerp op de voet te volgen, en via zelfregulering waar nodig ook in te spelen op evoluerende verwachtingen’, stond in het persbericht te lezen. ‘Om deze redenen nemen wij vandaag de commerciële beslissing om onze verkoop in secundaire scholen in België stop te zetten tegen eind 2023.’

Grote operatie

Woordvoerder van Coca-Cola Eva Lefevre onderstreept dat het om een eigen initiatief gaat. Het is niet zo dat het bedrijf vooruitloopt op een mogelijk strengere wetgeving. ‘We nemen de maatschappelijke verwachtingen serieus’, vertelde ze in Het Nieuwsblad.

De deadline ligt pas eind dit jaar, omdat het een grote operatie betreft die tijd vraagt. ‘De precieze aanpak regelen we nog met de scholen’, lichtte de woordvoerder toe.

Na het akkoord met de onderwijskoepels in 2016 gold er een uitdoofbeleid. Als een gevolg daarvan zijn er niet meer zo heel veel Vlaamse scholen die nog frisdrankautomaten hebben.

Tendens al lang zichtbaar

Sterker nog, al in 2015 voorzag 31 procent van de middelbare scholen van het gemeenschapsonderwijs geen aanbod van frisdranken meer. Bij de laatste meting in 2019 was dat opgelopen tot 84 procent. Ook in het katholieke onderwijs is die tendens duidelijk aanwezig.