shutterstock_743005153Meer dan 2 miljoen Belgen lopen het risico om in de armoede te belanden. Die cijfers zijn de laatste jaren nauwelijks veranderd.

Uit het armoederapport van de federale overheid blijkt dat het aantal Belgen dat in armoede leeft redelijk stabiel blijft. Dat is geen goed nieuws, want die cijfers liggen behoorlijk hoog. In 2017 riskeerden bijna 2,3 miljoen mensen om in de armoede te belanden.

Europa 2020

Nochtans had België de doelstelling om dat getal tegen 2020 met meer dan 380 000 personen te verminderen. Dat werd zo met Europa afgesproken in het plan Europa 2020. België bevindt zich qua armoedecijfers wel onder het Europees gemiddelde.

Economische groei

Nochtans gaat het goed met de economie van ons land. Die is de laatste jaren aan het groeien. Dat zorgde bijvoorbeeld voor minder werkloosheid. En toch lijken de armoedecijfers niet mee te evolueren. Zo steeg het gemiddelde gezinsinkomen wel, maar dat komt vooral door een stijging van de inkomens bij gezinnen waar het nu ook al goed gaat. De voordelen van een goede economie doen dus weinig voor de gezinnen die het echt nodig hebben.

Wallonië

Opvallend is dat het risico om in de armoede te belanden in Wallonië bijna dubbel zo groot is als in Vlaanderen. In Vlaanderen ging het cijfer van 15,4 % in 2013 naar 13,5 % in 2017, terwijl dat percentage in Wallonië van 24,2 naar 26,6 % ging.

Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA) verdedigt de cijfers in VRT NWS: ‘Uit dit rapport blijkt dat we met deze regering het aantal [mensen in armoede] met 40 000 mensen hebben teruggedrongen (in vergelijking met 2014, n.v.d.r.). Toegegeven, dat is een beperkte daling en wetenschappers zullen zeggen dat deze daling statistisch niet significant is.’

Ongelijkheid

Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Wanneer het gaat om de mate waarin landen ongelijkheid bestrijden, staat België wereldwijd op de zesde plaats. Dat staat in een rapport van Oxfam International en de Britse ngo Development Finance International. Dat komt vooral door de hoge investeringen in onderwijs en sociale zekerheid in ons land.

Hoe komt het dan dat we daar goed scoren terwijl het armoederisico hoog ligt? Dat heeft vooral te maken met de grote groep mensen in ons land die onder de ‘middenklasse’ vallen. Maar voor bepaalde groepen blijft de kans op armoede groot.